Kerkebogten deelplan Dolium

36 luxe Serviceappartementen en een eerstelijns gezondheidscentrum met halfverdiepte parkeerkelder voor ca. 100 plaatsen.

3 vrije sector koopwoningen Villa Verde in Knegsel

(Concept)Ontwikkeling in opdracht van Gispro BV
Architect: Gewoon Architecten

Herstructurering Duplexwoningen Reusel
Project- en procesmanagement t.b.v. de herstructurering van verouderde duplexwoningen in zorg/servicewoningen i.o.v. Woningstichting de Zaligheden. Architect: Spierings en Swart Architecten

Herstructurering Alexanderhof Hapert
Project- en procesmanagement t.b.v. de herstructurering van verouderde seniorenwoningen in zorg/servicewoningen i.o.v. Woningstichting de Zaligheden Architect: Van Asten Doomen Architecten

FLEX hotel arbeidsmigranten Eersel
Bemiddeling in anterieure overeenkomst tussen opdrachtgever Woningstichting de Zaligheden en gemeente Eersel inzake nieuwbouw van een woonconcept voor arbeidsmigranten.

Woonzorgboerderij D’n Bolle Akker
groepswoningen + dagbesteding voor
18 verpleeghuisplaatsen PG en
12 huisvestingsplaatsen VG
Architect: LSWA Architecten

Onderzoek kleinschalige zorg Bergeijk
In opdracht van Woningbelang Valkenswaard is onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een kleinschalig woonzorginitiatief in het centrum van Bergeijk.


Wonenindemortel.nl
51 luxe koopwoningen en 18 startershuur-appartementen in Eersel. Ontwikkeld in dienst
van Woningstichting de Zaligheden
Architect: Beusen Verheijden Architecten
9 Serviceappartementen met welzijnsruimte
De Stern in Steensel
Ontwikkeld in dienst van
Woningstichting de Zaligheden
Architect: Spierings en Swart Architecten
Gebiedsontwikkeling Kerkebogten
Uitbreidingswijk met ca. 450 woningen in Eersel, totstandkoming door een Publiek Private Samenwerking tussen gemeente, woningcorporatie en marktpartijen
Kerkebogten deelproject Forum e.o.
Kleinschalige intramurale woonvormen voor 45 PG geïndiceerde clienten en 24 Meervoudig complex Gehandicapten, 23 servicewoningen met Welzijnsfaciliteiten en Kinderopvang.  
Architect: Architecten aan de Maas
Kerkebogten deelplan Atrium
44 serviceappartementen rondom een atrium inclusief een halfverdiepte parkeergarage t.b.v. ca. 50 parkeerplaatsen.
Architect: Architectencombinatie Sengers
van Santvoort
Kerkebogten deelplan 22 patioservicewoningen.
Op 2 locaties aan het serviceplein kerkebogten zijn patiohuurwoningen ontwikkeld met alle primaire voorzieningen op de begane grond.
Architect: Architectencombinatie Sengers
van Santvoort

Kerkebogten deelplan Dolium
36 luxe Serviceappartementen en een eerstelijns gezondheidscentrum met halfverdiepte parkeerkelder voor ca. 100 plaatsen.
Architect: Beusen Verheijden Architecten
Herstructurering van verouderde seniorenwoningen tot een toekomst-bestendig complex met welzijn en zorgfaciliteiten en 14 serviceappartementen.
Architect: Van Lierop Cuypers Spierings Architecten

Projecten

Gerealiseerde projecten:

Projecten in ontwikkeling