Missie

GRIP op vastgoed maakt zich op een eerlijke en duurzame wijze sterk voor het ontwikkelen van gebieden, woningen, woon(zorg)concepten, commerciële en maatschappelijke objecten. Voor marktpartijen, woningcorporaties en overige maatschappelijke ondernemers. Waarbij altijd een balans gezocht wordt tussen maatschappelijk en commercieel rendement, zodanig dat duurzame resultaten bereikt worden om ook over tientallen jaren nog trots op te zijn.

Kwaliteit bepaalt succes
GRIP op vastgoed speelt in op de veranderende vraag van de consument, die steeds meer verschuift van kwantitatief naar kwalitatief. Niet meer, maar beter… Communicatie is hierbij van essentieel belang. Luisteren naar de consument zodat het te ontwikkelen product ook echt aan een reële vraag beantwoordt. Door efficiënt en consumentgericht te denken, blijven projecten commercieel interessant.

Wonen in de Mortel in Eersel - Herenhuizen

Ontwikkeling van 51 luxe koopwoningen en 18 startersappartementen geschikt voor een brede doelgroep.