Kennis

Dankzij jarenlange ervaring aan opdrachtgeverszijde kent GRIP op vastgoed de afwegingen van een professioneel opdrachtgever als geen ander: werk efficiënt, resultaatgericht, en analyseer altijd de relatie tussen kosten en opbrengsten. GRIP op vastgoed heeft kennis van investeringskosten en bewaakt deze in elke fase van het project en levert desgewenst een doorzicht in de exploitatieperiode. Ongeacht of we nu werken voor corporaties, zorginstellingen, projectontwikkelaars of gemeenten. GRIP op vastgoed draagt zorg voor heldere en effectieve besluitvorming met aandacht voor financiële, maatschappelijke en relationele aspecten.

Veranderde vraag door vergrijzing
Veel specifieke kennis op het gebied van wonen in combinatie met zorg is beschikbaar binnen GRIP op vastgoed. Van seniorenwoningen tot intramurale verpleeghuizen en alle mogelijke woonvormen daartussen (waaronder woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking) . Met deze kennis wil GRIP bijdragen aan oplossingen voor de vergrijzing en voor verschillende doelgroepen een prettige omgeving creëren om zo normaal mogelijk deel te (blijven) nemen aan de samenleving. GRIP op vastgoed helpt maatschappelijke ondernemers om de juiste inzichten te verkrijgen om duurzame en dus toekomstbestendige huisvesting te realiseren.

Herstructurering
Ook heeft GRIP op vastgoed veel ervaring in herstructureringsprojecten waarbij naast de aandacht voor het resultaat, het betrekken van de klant onmiskenbaar belangrijk is voor succes.

Kerkebogten in Eersel - deelplan Forum

Ontmoeting van mensen in het centrale atrium zorgt voor integratie van verschillende doelgroepen in de wijk.